"Kerken bieden tegenwicht aan de individualisering van de samenleving."

Minister Rouvoet tijdens de opening van de Kandelaar

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 worden algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) verplicht gesteld om een aantal gegevens te publiceren op hun internetsite. Hiernaast treft u ons financieel jaarverslag en beleidsplan aan.  Elk jaar zullen op deze pagina de juiste en meest recente gegevens te vinden zijn.