"Kerken bieden tegenwicht aan de individualisering van de samenleving."

Minister Rouvoet tijdens de opening van de Kandelaar

Beleidsplan

Inleiding
In 2004 is Stichting de Bijlmerkerk door het toenmalig bestuur opgericht ten einde de huisvestingsnood van de migrantenkerken in het Amsterdamse stadsdeel Bijlmermeer (later werd deze wijk omgedoopt in Amsterdam Zuidoost) te helpen verminderen. Veel migrantenkerken vergaderden in garages die later gesloopt zouden gaan worden, reden waarom het tekort aan kerkruimte op termijn nog groter zou dreigen te worden.

Registratie
Stichting de Bijlmerkerk is notarieel opgericht. Statutair zetelt de stichting in Amsterdam en is daar bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 34205116. Het postadres van de Stichting de Bijlmerkerk is: Greppelland 28, 3863 ZL Nijkerk (tel. 033-4725765). Het bankrekeningnummer is 1747.

Doel
De doelstellingen van Stichting de Bijlmerkerk zijn om primair ten behoeve van de migrantenkerken in Amsterdam Zuidoost en secundair voor andere migrantenkerken

  • onderzoek te doen naar mogelijkheden om huisvestingsproblemen van migrantenkerken op te lossen;
  • kerkruimten voor deze kerken te (helpen) realiseren;
  • fondsen voor de realiseren van deze doelstellingen te verwerven en beheren;
  • migrantenkerken bij de opstart van de exploitatie van nieuwe kerkruimte te begeleiden.

Beleid
Stichting de Bijlmerkerk probeert met de haar toevertrouwde middelen op een weloverwogen wijze zo veel als mogelijk vierkante meters voor kerkruimte te helpen realiseren. De Stichting beoogt niet zelf eigenaar van deze ruimte te worden, maar zoekt naar mogelijkheden om migrantenkerken te helpen bij het realiseren van nieuwe kerktuimten in samenwerking met woningbouwverenigingen, lokale gemeenten en christelijke organisaties die een visie hebben voor migrantenkerken.

Bij deze hulp is het uitgangspunt dat de migrantenkerk zelf de huur moet kunnen betalen, doch dat Stichting de Bijlmerkerk aanloopkosten, inrichtingskosten en waarborgsom betaalt. Voorts probeert de Stichting de Bijlmerkerk een brugfunctie te vervullen tussen de gemeentelijke overheid en de desbetreffende migrantenkerk.

Lasten
Het werk voor de Stichting de Bijlmerkerk geschiedt in beginsel door vrijwilligers die daarvoor ook geen onkostenvergoeding ontvangen. Er is daarnaast één ambtelijk secretaris in dienst die daarvoor op uurtarief een vergoeding ontvangt.

Baten
De financiële middelen worden bij de achterban van de Stichting de Bijlmerkerk opgehaald door middel van fondswerving.

Gerealiseerde projecten
Naast de individuele hulp aan sommige migrantenkerken heeft de Stichting de Bijlmerkerk het migranten kerkgebouw De Kandelaar mogelijk gemaakt.

Toekomstige projecten
Stichting de Bijlmerkerk beoogt meer kerkverzamelgebouwen te helpen realiseren, maar vanwege de economische crisis ligt het ontwikkelen of nieuw bouwen van gebouwen volledig stil. Desondanks denkt Stichting de Bijlmerkerk thans mee met het realiseren van een nieuw kerkverzamelgebouw.

Vermogensbeheer
Stichting de Bijlmerkerk heeft haar bestaande vermogen verdeeld over verschillende bankrekeningen en één qua uitgangspunten gelieerd particulier project.