"Kerken bieden tegenwicht aan de individualisering van de samenleving."

Minister Rouvoet tijdens de opening van de Kandelaar

Financiele verantwoording

Het bestuur van Stichting de Bijlmerkerk ontvangt geen bezoldiging voor bestuurstaken.

Graag verwijzen wij u naar onze Jaarrekening 2020 St. De Bijlmerkerk