"Kerken bieden tegenwicht aan de individualisering van de samenleving."

Minister Rouvoet tijdens de opening van de Kandelaar

Verslag activiteiten

Verslag uitgevoerde activiteit:

In 2018 heeft het bestuur van de Stichting de Bijlmerkerk de volgende activiteiten verricht:

• Als bestuur vergaderd

• Deelgenomen aan vergaderingen met betrekking tot een eventueel nieuw toekomstig project.

• Het haar toevertrouwde vermogen beheerd.

Aldus opgesteld op 01-09-19 te Gouda door mr. C.M. Verkade